Dr n. med. Michał Szczypior

Jestem absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2020 roku ukończyłem trwającą 6 lat specjalizację w dziedzinie urologii w Klinice Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2018 roku odbyłem staż zagraniczny w Szpitalu Uniwersyteckim „Gusthuisberg” Uniwersytetu w Leuven w zakresie urologii onkologicznej. W 2019 roku obroniłem rozprawę doktorską pt „Ocena skuteczności leczenia i poprawy jakości życia u pacjentów z rozpoznanym opornym idiopatycznym pęcherzem nadreaktywnym leczonych toksyną botulinową z dodatkiem błękitu metylenowego”.

Międzynarodowy tytuł specjalisty urologa, FEBU (Fellow of the European Board of Urology) uzyskałem po zdaniu Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego EBU (European Board of Urology) w 2021 roku. Obecnie kontynuuję pracę na stanowisku specjalisty w Klinice Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego. Swoją wiedzę oraz umiejętności zabiegowe zdobywałem w trakcie polskich oraz zagranicznych kursów doskonalących umiejętności.

Jestem aktywnym członkiem kilku towarzystw naukowych, między innymi:

• Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU)

• Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU)

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób urologicznych i andrologicznych w pełnym zakresie wykonując badania diagnostyczne oraz zabiegi urologiczne.