Dr Paweł Kruszyn

Dr Paweł Kruszyn jest  absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii

Medycznej w Gdańsku .
Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych odbywał w
Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Podczas specjalizacji dwukrotnie przebywał na misjach w Afryce.
Specjalizacje w dziedzinie endokrynologii odbywał w Narodowym
Instytucie  Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Gliwicach, gdzie
zdobył szerokie doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia przede
wszystkim nowotworów tarczycy i innych gruczołów układu dokrewnego, a także w zakresie nienowotworowych schorzeń endokrynologicznych.
Podczas pracy w Narodowym Instytucie Onkologii pełnił także funkcję
konsultanta w dziedzinie chorób wewnętrznych dla pacjentów Instytutu.
Jest aktywnym uczestnikiem kursów i szkoleń o tematyce
endokrynologicznej.
Zajmuje się, przede wszystkim, leczeniem zaburzeń hormonalnych i
internistycznych ale stara się traktować problemy zdrowotne pacjentów w sposób całościowy, tłumaczyć źródło zgłaszanych dolegliwości oraz wyjaśniać możliwe opcje diagnostyczne terapeutyczne.
Podczas wizyt związanych z problemami dotyczącymi tarczycy lub
przytarczyc wykonuje USG szyi.
Przyjmuje tyko pacjentów dorosłych.