Lek. Anna Lemska

Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 roku pracuję w Klinice Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz w Przyklinicznej Poradni Neurologicznej i Przeciwpadaczkowej dla Dzieci.

 

Jestem nauczycielem akademickim w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Europejskiego Towarzystwa Neurologów. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Specjalizując się w neurologii dziecięcej zajmuję się oceną rozwoju dziecka, ustalaniem przebiegu terapii i rehabilitacji, a także leczeniem i diagnostyką schorzeń układu nerwowego takich jak: bóle głowy, padaczka, zaburzenia ruchowe (tiki), opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzenia napięcia mięśniowego (w tym asymetria ułożeniowa) oraz inne choroby nerwowo-mięśniowe.

 

Konsultacja i badanie pacjentów są przeprowadzane w sposób możliwie delikatny i przyjazny dla dziecka z uwzględnieniem aktualnych zaleceń i doniesień naukowych. Rodzice po konsultacji otrzymają pełną ocenę neurorozwojową dziecka a także zalecenia odnośnie stymulacji rozwoju oraz w razie potrzeby ustalony zostanie plan diagnostyczno-terapeutyczny.