lek. Arkadiusz Szarmach

Lekarz po zakończonym szkoleniu specjalizacyjnym z Radiologii i
Diagnostyki Obrazowej z dyplomem European Diploma in Radiology.
Ukończył studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, staż
podyplomowy odbywał w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.
Szkolenie specjalizacyjne realizował w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie,  w jego trakcie staże
zewnętrzne odbywał w Affidei w Gdańsku, Zakładzie Radiologii UCK w
Gdańsku i Zakładzie Medycyny Nuklearnej UCK w Gdańsku. Ponadto
wiedzę w zakresie diagnostyki obrazowej poszerzał na licznych
fakultatywnych kursach organizowanych m.in. przez  Centrum Edukacji
Obrazowej CEDUS, Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii czy Ginemedica.
Główne zainteresowania medyczne to diagnostyka obrazowa jamy brzusznej
i miednicy, piersi oraz ośrodkowego układu nerwowego ze szczególnym
wskazaniem na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.