lek. Justyna Piaskowska – Cała

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka położnictwa i ginekologii. 

Pracuje w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej UCK w Gdańsku.

Konsekwentnie i systematycznie dba o rozwój swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Zajmuje się opieką położniczą i ginekologiczną nad pacjentkami ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, nietrzymania moczu i ginekologii dziecięcej.

W swojej codziennej opiece nad pacjentkami kieruje się indywidualnym podejściem, zrozumieniem i empatią. Ważne jest dla niej zrozumienie potrzeb i problemów pacjentek.