lek. Karolina Rosengart – Idzikowska

Absolwentka kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka pediatrii.  Od początku swojej pracy była związana z Oddziałem Pediatrycznym Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, gdzie zdobywała wiedzę i doświadczenie realizując szkolenie specjalizacyjne, oraz pełniąc dyżury medyczne. W 2020 roku uzyskała tytuł specjalistki w dziedzinie pediatrii. Obecnie pracuje w opiece ambulatoryjnej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Systematycznie aktualizuje swoją wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. 

Oferuje konsultacje pediatryczne dzieci w każdym wieku, od okresu noworodkowego aż do uzyskania pełnoletności.

W trakcie wizyty kładzie szczególny nacisk na stworzeniu pełnej zaufania i przyjaznej dla małego pacjenta atmosfery oraz na przekazaniu rodzicom dokładnych i zrozumiałych zaleceń.