Lek. Marek Zinczuk

Studia medyczne ukończył na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Specjalizację w zakresie kardiologii realizował w latach 2015-2021 w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku na Oddziale Kardiologicznym. Tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii uzyskał w 2021 roku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób serca. Szczególną wagę zwraca na leczenie niewydolności serca, migotania przedsionków i nadciśnienia tętniczego.
Wykonuje i opisuje badania: echo serca, holter ciśnieniowy (ABPM) i EKG oraz próby wysiłkowe.
Na co dzień pracuje w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku na Oddziale Kardiologicznym, gdzie pełni funkcję zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem.
Systematycznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, aktywnie uczestniczy w licznych
specjalistycznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach naukowych.
Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (ang. European Society of Cardiology, ESC).