Mgr Barbara Bielecka

Z wykształcenia jestem muzykiem, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, neuroterapeutą EEG Biofeedback, psychologiem (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), terapeutą par (studia podyplomowe w SPP dla Par, IPZ PTP w Warszawie) oraz terapeutą mutyzmu wybiórczego/selektywnego. Ukończyłam również I stopień CTSR Luis Alarcon Arias oraz wiele pomniejszych szkoleń doskonalących moje kompetencje w zakresie pomagania. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pozwala mi wspierać ich w ważnych i trudnych momentach życia. Z doświadczenia wiem, że podstawą dobrego funkcjonowania człowieka w każdym wieku jest system rodzinny, dlatego terapia rodzinna/rodziny pozostaje w kręgu moich szczególnych zainteresowań.