Lek. Tomasz Cwaliński

Specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Główne zainteresowania medyczne to leczenie nowotworów przewodu pokarmowego – a w szczególności żołądka, jelita grubego, odbytnicy (w tym wykonywanie zabiegów minimalnie inwazyjnych metodami laparoskopowymi) oraz nowotwory łagodne i złośliwe piersi i skóry.


Absolwent kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku. Od początku swojej pracy związany z Katedrą i Kliniką Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie kontynuuje swoje kształcenie specjalizacyjne. W trakcie studiów nagrodzony nagrodą Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za działalność studencką na rzecz społeczeństwa – pomysłodawca i główny koordynator projektu profilaktyki raka piersi „Dotknij Piersi”.


Nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Od początku swojej pracy zawodowej nieustannie zwiększa swoja wiedzę oraz umiejętności chirurgiczne na licznych kursach i stażach zarówno w Polsce jak i za granicą.

Od wielu lat zaangażowany w działalność hospicyjną gdzie jako lekarz domowy pomaga chorym oraz ich rodzinom w trudnym okresie jakim jest choroba nowotworowa.